garancija, financiranje - UV led ali DTG tiskalnik TT system

izdelava - prodaja - servis
Pojdi na vsebino

Glavni meni:

garancija, financiranje

 

Pogoji in način poslovanja


Garancija:
Tiskalnik ima 2 leti garancije na vse elektronske in mehanske  komponente, razen tiskalne glave in led luči.
Njihova življenska doba je predvsem odvisna od uporabnika samega, kako skrbi in vzdržuje tiskalnik.

Garancija ne velja na potrošni material kot so barve, filtri, šablone, ...
Vsak kupec se seznani z načinom uporabe in pravilnim vzdrževanjem tiskalnika in se zaveže
,
da bo v garancijskem roku zgledno in po navodilih proizvajalca skrbel za napravo.
Garancija se lahko ukine ali ne prizna, če proizvajalec ugotovi, da je do napake prišlo zaradi malomarnosti uporabnika ali pa je uporabnik posegal v napravo brez vednosti proizvajalca.

Financiranje:

INVESTIRAJTE BREZ VEZAVE LASTNEGA KAPITALA
Za vas smo s poslovnim partnerjem GRENKE, pripravili ugodno financiranje opreme.
Ponujamo vam naslednje možnosti financiranja:

KLASIČNI -OPERATIVNI Lizing

trajanje mesecev                  mesečni obrok

       24                                 419,30 eur
       36                                 287,75 eur
      48                                 218,33 eur
       60                                 177,22 eur

ponudba je zgolj informativna, za več informacij nas pokličite.

Klasični oz. operativni leasing
Brez pologa.
Od 15 do 60 mesecev (obrokov)
Odobritev v 2 urah!
Minimalna vrednost opreme od 500 EUR navzgor!

Klasični oz. operativni leasing je oblika financiranja nakupa, kjer leasingodajalec kupi predmet leasinga po izbiri leasingojemalca in mu ga da v uporabo. Pri klasičnem leasingu lahko leasingojemalec postane lastnik predmeta po plačilu 5% – 10% neto financirane vrednosti po koncu leasing obdobja, oziroma se mu daje možnost za odkup med celotnim trajanjem leasinga.

Klasični leasing podjetjem omogoèa več možnosti zaradi neposrednega učinka na hitrejše prilagajanje podjetij potrebam trga, ter zelo hitro povečanje konkurenčnosti in produktivnosti.

Takšna oblika financiranja je namenjena: vsem oblikam pravnih oseb, ki z investiranjem v osnovna sredstva skrbijo za svojo konkurenènost, bančne kredite pa uporabljajo kratkoročno za obratna sredstva.

Pri klasičnem leasingu se leasingojemalcu dajejo naslednje možnosti pred oziroma po sklenitvi pogodbe:
vrnitev predmeta po koncu leasing obdobja,
odkup po koncu leasing obdobja v vrednosti 5%-10% neto financirane vrednosti,
zamenjava za novejši predmet pod istimi pogoji po preteku leasing obdobja oz. med trajanjem leasinga, kar vpliva na konkurenčnost podjetja in prilagajanje zelo dinamičnim tržnim razmeram,
okvirna partnerska pogodba za podjetja, ki se prilagodi finančnim in tržnim potrebam le-teh; podjetju dejansko omogoči takojšnje uporabo nove opreme brez predhodnega preverjanja bonitete in odvečne administracije.Zakaj operativni leasing?

Slaba stran finančnega leasinga:

Leasingojemalec knjiži predmet leasinga v osnovna sredstva, istočasno se knjiži celotna vrednost predmeta leasinga kot obveznost.

Knjiženje v sredstva in obveznosti negativno vpliva na kapitalno strukturo v bilanci podjetja. Odnos med kapitalom in obveznostmi slabi tudi finančno sposobnost podjetja (kreditna sposobnost, slabšanje bonitetne ocene?.). Leasingojemalec pri finančnem leasingu knjiži amortizacijo in stroške leasinga, kar negativno vpliva na poslovni izid in na bonitetno oceno, kreditno sposobnost, itn.

Pri operativnem leasingu razen mesečnih stroškov leasinga (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov, kar kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, ampak jo ohranja. Po drugi strani pa krepi konkurenčni položaj podjetja na trgu, saj leasingojemalec predmet leasinga uporablja in tako ustvarja dodano vrednost.

DDV se pri klasičnem leasingu ne financira vnaprej, temveč se plačuje mesečno ob anuitetah. Vhodni DDV se obračunava na mesečni ravni.

Ob sklenitvi so potrebni naslednji podatki:
ime in priimek odgovorne osebe oz. direktorja
kopija osebnega dokumenta in EMŠO
ID za DDV pravne osebe
številko faksa in stacionarnega telefona – kontaktne osebe
e-maill naslov – kontaktne osebe, spletni naslov podjetja
številko TRR in pri kateri banki je odprt račun s katerega bodo plačila.

 
 
Nazaj na vsebino | Nazaj na glavni meni